Titelregister

| » | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Å | Ä | Ö

Plurala ortnamn

Föredrag från ett symposium i Uppsala 6-7 oktober 2016

200 kr

Plurima Lingvæ Gothicæ Rudera

Utgiven med inledning och kommentar av Maj Reinhammar

210 kr

Pors och andra humleersättningar och ölkryddor i äldre tider

Bog Myrtle (Myrica galej and Other Substitutes for Hops in Former Times

75 kr

Post- och järnvägsstationers namn i Götaland 1860–1940

Namngivning i spänningsfältet mellan allmänna och enskilda intressen

250 kr

Preses har ordet

Högtidstal 2005-2015

90 kr

Probleme der Rekonstruktion untergegangener Wörter aus alten Eigennamen

Akten eines internationalen Symposiums in Uppsala 7.–9. April 2010

200 kr