Nyheter

Saga och Sed 2020

Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

197 kr

Johan Anders Linders Minnen

Om människor och kulturliv i 1800-talets Umeå Volym 1 Del I-II

350 kr

RIG 1 2021

Kulturhistorisk tidskrift

132 kr

Sounds of Migration

Music and migration in the Nordic countries

250 kr

Ethnologia Scandinavica 2020

A Journal for Nordic Ethnology

350 kr

RIG 2 2020

Kulturhistorisk tidskrift

132 kr

Saga och Sed 2019

Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

197 kr

Namn och bygd 2020

Tidskrift för nordisk ortsnamnsforskning

95 kr

RIG 1 2020

Kulturhistorisk tidskrift

132 kr

Studia Anthroponymica Scandinavica 2020

Tidskrift för nordisk personnamnsforskning

195 kr

RIG 3-4 2020

Kulturhistorisk tidskrift

132 kr

Spelmansböcker i Norden

Perspektiv på handskrivna notböcker

250 kr

Religionhistorikern Folke Ström

Föredrag från ett symposium i Uppsala den 8 november 2017

200 kr

Svenska kulturmöten

Föredrag från ett symposium i Uppsala 14-15 mars 2016

200 kr

RIG 4 2019

Kulturhistorisk tidskrift

132 kr