Din fil förbereds och kommer strax att laddas ned.

Klostergatan 2

Tryckt bok

Köp för 300 kr

ePub

 

Läs online

 

Klostergatan 2

Kungl. Gustav Adolfs Akademiens byggnad i Uppsala

ISBN
9789187403378
Inbunden
126 sidor
Utgiven
2020
Språk
swe

Herman Bengtsson, Irene Flygare

Pris från 300 kr

Acta academiae regiae Gustavi Adolphi, nr 160

Vid Klostergatan i Uppsala ligger en äldre stenbyggnad som sedan 1957 tillhör Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur. I den här volymen presenteras byggnadens spännande historia som sträcker sig ända tillbaka till senmedeltiden.
Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur är en riksakademi med säte i Uppsala. Sin uppgift att främja forskning rörande svensk folklig kultur, begreppet taget i vid mening, skall Akademien enligt sina stadgar bland annat fullgöra genom att i sina skriftserier offentliggöra forskningsrön inom ämnesområden som den har till uppgift att vårda sig om. Huvudserien är Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi, vars första nummer utkom 1933. Bland övriga serier kan nämnas Folklivsskildringar och
bygdestudier, Kungl. Gustav Adolfs Akademiens småskrifter och Svenska sagor och sägner.