Din fil förbereds och kommer strax att laddas ned.

Sounds of Migration

Tryckt bok

Köp för 250 kr

ePub

 

Läs online

 

Sounds of Migration

Music and migration in the Nordic countries

ISBN
9789187403392
Häftad
202 sidor
Utgiven
2021
Språk
eng

Owe Ronström (red.), Dan Lundberg (red.)

Pris från 250 kr

Acta academiae regiae Gustavi Adolphi, nr 161

In recent years, we have seen a renewed interest in the study of music and migration in the Nordic countries, following from the extensive migration waves in recent decades and the increasingly charged political discourse on refugees and integration. Many of these studies focus on the role of music as a collective emblem, a social catalyst and a unifying force for people in vulnerable situations.

In April 2019, Nordic ethnomusicologists gathered in Stockholm to discuss how experiences and knowledge from previous studies could enrich today's research. This book is the result of this meeting.


På senare år syns sett ökat intresse för forskning om musik och migration i de nordiska länderna – i spåren av stora migrationsvågor och en växande politisk diskussion om flyktingar och integration. Många undersökningar handlar om musik som ett kollektiv emblem, en social katalysator och som en enande kraft hos människor i osäkra livssituationer.

I april 2019 samlade nordiska musiketnologer i Stockholm för att diskutera på vilket sätt erfarenheter och insikter från tidigare studier kan berika dagens forskning. Denna bok är ett resultat av det mötet.