News

Ortnamnsforskaren Jöran Sahlgren

Hans liv och verk

SEK 450

Spill med magiske sirkler

En utforskning av lek-ritual-kontinuumet

SEK 290

Ethnologia Scandinavica 2023

A Journal For Nordic Ethnology

SEK 350

Svenska landsmål och svenskt folkliv 2022

Tidskrift för talspråksforskning, folkloristik och kulturhistoria

SEK 195

RIG 2 2023

RIG 2 2023

SEK 132

RIG 1 2023

Kulturhistorisk tidskrift

SEK 132

Karl Tirén

Den samiska folkmusiken

SEK 450

Namn och bygd 2022

Tidskrift för nordisk ortsnamnsforskning

SEK 95

Kågeträskdagboken, volym 2

En västerbottnisk dagbok 1891–1901

SEK 350

RIG 4 2022

Kulturhistorisk tidskrift

SEK 132

Saga och Sed 2021

Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

SEK 197

Svenska landsmål och svenskt folkliv 2021

Tidskrift för talspråksforskning, folkloristik och kulturhistoria

SEK 195

Rig 3 2022

Kulturhistorisk tidskrift

SEK 132

Ethnologia Scandinavica 2022

A Journal For Nordic Ethnology Volume 52 2022

SEK 350

Sagor från Bohuslän

Uppteckningar i urval och med kommentar av Bengt af Klintberg

SEK 200

NoSo 2·2022

Nordisk tidskrift för socioonomastik / Nordic Journal of Socio-Onomastics

SEK 220