Please wait. Your file is being prepared and will be downloaded shortly.

Saga och Sed 2022

Printed Book

Buy for SEK 197

ePub

 

Read Online

 

Saga och Sed 2022

Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

Hard cover
227 pages
Published
2023
Language
swe

Fredrik Skott (red.)

Price from SEK 197

Saga och sed, no. 2022

Innehåll:

ÅRSHÖGTIDEN 2022
Hälsningsord av Preses
Sekreterarens verksamhetsberättelse
Minnesord
Medaljförläning
Priser och belöningar
Tal vid middagen

FÖREDRAG VID AKADEMIENS SAMMANKOMSTER
I Otto Nordenskjölds fotspår Av Gunnar Almevik
Bureus och trollen. En antikvarisk komplikation Av Peter Jackson Rova
En förkristen helgedom i järnålderns Hjulsta Av Andreas Nordberg
Karl Tirén – hans jojksamling och hans bok Av Gunnar Ternhag
Varför folklore? Av Ulrika Wolf-Knuts
BUREUSPRISET
Tal till årets Bureuspristagare Av Lars-Erik Edlund
Prästerna Av Gunnar Wetterberg

BERNADOTTEPROGRAMMET
Årets stipendiater
Viking-Age Rulership in New Perspective Av Sophie Bønding
Re-membering Home in Angered: Oral History and Cultural Memory
of the Chilean Diaspora in Sweden Av Sjamme van de Voort
ÅTERINVIGNING AV AKADEMIENS FASTIGHET
Preses tal vid återinvigningen av Akademiens fastighet

OM AKADEMIEN OCH DESS LEDAMÖTER
Rapport från Akademiens projekt Folkligt skrivande
Akademiens styrelse
Akademiens ledamöter
Under året utgiven skrift
Akademiens skrifter