NoSo

Nordisk tidskrift för socioonomastik / Nordic Journal of Socio-Onomastics (NoSo) är en plattform för forskning som utforskar namns roll i samhället och i människors sociala interaktion. Tidskriften har en bred ansats som bygger på såväl historiskt som modernt material, olika typer av metoder, och teoretiska likaväl som praktiska frågeställningar. Inriktningen är nordisk på så sätt att forskningen som presenteras ska vara intressant ur ett nordiskt perspektiv.

Nordisk tidskrift för socioonomastik / Nordic Journal of Socio-Onomastics (NoSo) is a platform for research that explores the role of names in societies and in social interaction. The journal has a broad approach, including historical as well as contemporary data, different methods, and both theoretical and practical research questions. The focus is Nordic in the sense that the research presented should be of interest from a Nordic point of view.

NoSo 2·2022

Nordisk tidskrift för socioonomastik / Nordic Journal of Socio-Onomastics

SEK 220

NoSo 1·2021

Nordisk tidskrift för socioonomastik / Nordic Journal of Socio-Onomastics

SEK 220