Please wait. Your file is being prepared and will be downloaded shortly.

NoSo 2·2022

Printed Book

Buy for SEK 220

ePub

 

Read Online

 

NoSo 2·2022

Nordisk tidskrift för socioonomastik / Nordic Journal of Socio-Onomastics

Soft cover
136 pages
Published
2022

Emilia Aldrin (red.), Linnea Gustafsson (red.), Lennart Ryman (red.)

Price from SEK 220

NoSo, no. 2 2022

Nordisk tidskrift för socioonomastik / Nordic Journal of Socio-Onomastics (NoSo) är en plattform för forskning som utforskar namns roll i samhället och i människors sociala interaktion. Tidskriften har en bred ansats som bygger på såväl historiskt som modernt material, olika typer av metoder, och teoretiska likaväl som praktiska frågeställningar. Inriktningen är nordisk på så sätt att forskningen som presenteras ska vara intressant ur ett nordiskt perspektiv.

Nordisk tidskrift för socioonomastik / Nordic Journal of Socio-Onomastics
(NoSo) is a platform for research that explores the role
of names in societies and in social interaction. The journal has a broad
approach, including historical as well as contemporary data, different
methods, and both theoretical and practical research questions. The
focus is Nordic in the sense that the research presented should be
of interest from a Nordic point of view.

Innehåll

Terhi Ainiala, Paula Sjöblom & Ulla Hakala: Kommunens namn i kommunsloganer: perspektiv från lingvistik och marknadsföring / Municipalities’ names in municipal slogans: Linguistic and marketing perspectives

Daniel Duncan: Chronotopes and commodification on the Streets of St. Charles

Linnea Gustafsson: Social aspects of introducing the multiple forename system in Skellefteå, Sweden: 1720–1890

Sofia Kotilainen: Using the concept of onomastic literacy as an analytical tool: A methodological examination of the names of European royal families

Helle Lykke Nielsen, Maria Löfdahl, Tove Rosendal, Johan Järlehed & Tommaso Milani: Moskéer i Göteborg: Självpositionering i det urbana rummet / Mosques in Gothenburg: Self positioning in the urban space

Lennart Ryman: Gamla örtug – ett binamn i det senmedeltida Stockholm? / Gamla örtug – a byname in late medieval Stockholm?