Din fil förbereds och kommer strax att laddas ned.

Varifrån kom svenskan?

Tryckt bok

Köp för 281 kr

ePub

 

Läs online

 

Varifrån kom svenskan?

Om den svenska vokabulären i en fyrspråkig ordbok utgiven i Riga 1705

ISBN
9185352497
Häftad
352 sidor
Utgiven
2003
Språk
swe

Lennart Larsson

Pris från 281 kr

Acta academiae regiae Gustavi Adolphi, nr 81

1705 publicerades en tematisk, fyrspråkig ordbok i Riga: svenska, tyska, polska och lettiska. Lennart Larssons studerar de svenskspråkiga orden i ljuset av ordbokens tillkomst och användning. Han spårar författaren till den svenska vokabulären och de tidigare ordböcker som kan ha legat till grund för sammanställningen. Detta är Lennart Larssons doktorsavhandling, framlagd i nordiska språk vid Uppsala universitet.