Din fil förbereds och kommer strax att laddas ned.

Från renhållningshjon till modeaccessoar

Tryckt bok

Slut

ePub

 

Läs online

 

Från renhållningshjon till modeaccessoar

10 000 år av relationer människa – hund i Sverige

ISBN
9789187403095
Inbunden
169 sidor
Utgiven
2014
Språk
swe

Anne-Sofie Gräslund, Ingvar Svanberg

Pris från 200 kr

Acta academiae regiae Gustavi Adolphi, nr 133

Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur är en riksakademi med säte i Uppsala. Sin uppgift att främja forskning rörande svensk folklig kultur, begreppet taget i vid mening, skall Akademien enligt sina stadgar bland annat fullgöra genom att i sina skriftserier offentliggöra forskningsrön inom ämnesområden som den har till uppgift att vårda sig om. Huvudserien är Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi, vars första nummer utkom 1933. Bland övriga serier kan nämnas Folklivsskildringar och bygdestudier, Kungl. Gustav Adolfs Akademiens småskrifter och Svenska sagor och sägner.

Hunden har alltid spelat en viktig roll i människans tillvaro. Bland annat har den vaktat hennes bostäder och boskap, burit och släpat hennes ägodelar, givit värme, sällskap och förnöjelse samt tjänat som pälsproducent, medicinkälla och t.o.m. proteinreserv. Hunden har dessutom spelat en viktig roll i människans religiösa och rituella liv. Konsten, litteraturen och berättartraditionen har också inspirerats av hundens relationer till människan. Denna volym speglar hundens tillvaro och synen på hunden i Sverige och följer utvecklingen från stenåldern fram till våra dagar. Nio författare sätter in hunden i olika kulturella och sociala sammanhang. För första gången ges därmed i en samlad volym en bred kulturhistorisk framställning av vårt kanske mest älskade husdjur.

Redaktör för skriftserierna är Akademiens sekreterare, docent Maj Reinhammar, maj.reinhammar@agora.se.