Din fil förbereds och kommer strax att laddas ned.

Festmåltid och vardagsmat

Tryckt bok

Köp för 196 kr

ePub

 

Läs online

 

Festmåltid och vardagsmat

Föredrag vid ett symposium till Anders Salomonssons minne 3–4 juni 2005

ISBN
9185352640
Häftad
148 sidor
Utgiven
2006
Språk
swe

Mats Hellspong (red.)

Pris från 196 kr

Acta academiae regiae Gustavi Adolphi, nr 93

Festmåltid och vardagsmat innehåller femton etnologiska uppsatser om måltidsseder. Här diskuteras bl.a. vår tids ensamätande och hur måltiderna på arbetsplatserna byter karaktär på en snabbt föränderlig arbetsmarknad, här tecknas skolmåltidens historia och det danska smörrebrödsätandets speciella traditioner. Här analyseras matordningen i det försvunna skånska bondesamhället och här granskas de överdådiga festmiddagarna i det akademiska Lund. Här diskuteras matens och måltidens symboliska roll hos författare som Fredrika Bremer, August Strindberg, Irja Browallius och Ulla Isaksson.

Boken är ett resultat av ett symposium som hölls i Lund juni 2005 till minne av professor Anders Salomonsson (1946–2004), som var en ledande företrädare för etnologisk matforskning under flera decennier.