Din fil förbereds och kommer strax att laddas ned.

Atterboms boksamling 1804

Tryckt bok

Köp för 75 kr

ePub

 

Läs online

 

Atterboms boksamling 1804

Utgiven med inledning och kommentarer

ISBN
9789185352821
Häftad
46 sidor
Utgiven
2010
Språk
swe

Mats Rydén

Pris från 75 kr

Småskrifter, nr 9

Sommaren 1804 gjorde den fjortonårige, brådmogne Linköpingsgymnasisten Per Daniel Atterbom upp en förteckning över sitt bokinnehav, "Katalog uppå Mitt Bibliotek". Manuskriptet finns på Uppsala universitetsbibliotek. Det ges nu ut för första gången, med inledning och kommentarer.

Förteckningen, som upptar 96 titlar och täcker vitt skilda ämnesområden, är av betydande bokhistoriskt intresse. Den ger bl.a. inblickar i lärobokssituationen vid ett svenskt gymnasium omkring 1800 liksom i tidens folkläsning.

Mats Rydén, som är bördig från samma socken, Åsbo i Östergötland, som Atterbom, har varit professor i engelska vid Umeå och Uppsala universitet.