Please wait. Your file is being prepared and will be downloaded shortly.

Ortnamnsforskaren Jöran Sahlgren

Printed Book

Buy for SEK 450

ePub

 

Read Online

 

Ortnamnsforskaren Jöran Sahlgren

Hans liv och verk

ISBN
9789187403484
Hard cover
479 pages
Published
2023
Language
swe

Carl Frängsmyr (red.)

Price from SEK 450

Acta academiae regiae Gustavi Adolphi, no. 166

Jöran Sahlgren (1884–1971) är den moderna svenska ortnamnsforskningens portalgestalt. I sin forskning kritiserade han såväl nationalromantiska som mytosofiska övertolkningar och betonade att ortnamnsforskaren måste beakta rön från ämnen som arkeologi, religionshistoria, geologi och geografi. Hans program har därför beskrivits som ”drastisk realism” med saklighet som ledstjärna.
Sahlgren innehade en personlig professur vid Uppsala universitet samtidigt som han förestod Svenska ortnamnsarkivet i staden. Hans vidsträckta kulturhistoriska intressen omfattade även fornvästnordisk diktning, folkminnesforskning och sagoutgivning. En uppmärksammad insats svarade han för som namnbildare och personnamnsvårdare. I Uppsala, där han framträdde som stridbar akademiker, grundade han Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur med syftet att stärka utforskandet av den folkliga kulturen i Sverige.
I denna volym får Jöran Sahlgrens insats för första gången en samlad belysning. Dessutom publiceras den omfattande brevväxlingen mellan honom och hans lärare Adolf Noreen, vilken kastar nytt ljus över uppbyggnaden av den svenska ortnamnsforskningen.